Religieuse figure en terme uit die Germaanse religie/mitologie.

Aegir, Ägir, Eagor Seegod. Sy vrou se naam was Ran. Aegir was die vader van 9 dogters. Die name van die dogters kan meestal herlei word na golwe of water. Aegir word ook beskou as 'n bierbrouer vir die Gode.
Agnar Naam van een van die twee vroeë mense, waarvan een onderrig was deur Grimner (Odin).
Alf Elf, ziel.
Alfheim Hemelryk van die Elwe.
Alfrigg Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen.
Alvis (al + wys) 'n Dwerg wat probeer om 'n verhouding aan te knoop met die dogter van Thor.
Andvari, Alberich 'n Dwerg en ambagsman. Sy skat word geroof deur Loki.
Andrimner
(and=lug + rimner= berekening, kalender) Een van die zwyne wat as voedsel dien in die Walhalla. Hy word nooit opgeëet nie en herstel daagliks.
Angrboda, Angerboda Sy was 'n Vriesreusin en die minnares van Loki. By Loki verwek sy drie kinders, naamlik Fenrir, Jormungand en Hel.
Asatru (Trou aan die Ase) Moderne beweging wat daarna streef om die ou Germaanse godsdiens te laat herleef.
Ase, Áse, Aesir Word soms 'n God beskou, maar meestal verwys Ase na 'n Gode groep. Vergelyk ook Asin of Asynja (vroulik).
Asega Segspersoon (prokureur maar ook regter) by regsake.
Asgard (as=god + gard=hof, tuin) Woninggebied of hemelryk van die Ase.
Ask Eerste man op aarde. Word saam met Embla geskape (tegelykertyd) uit hout deur Wodan/Odin (wat hulle lewe, asem en spraak skenk), Vili (wat hulle bewussyn en beweeglikheid skenk) en Vé (wat hulle liggaamsvorm gee asook die vermoë om te hoor).
Askungen (ask=as + unge=kind) Askind, Aspoester.
Ásmegir Goddelike wese, potesiële God, die menslike siel.
Asin Godin. Vroulike Ase.
Asynja Godin. Vroulike Ase.
Audhumla (mythiese koei) Germaanse oerkoei. Simbool van vrugbaarheid. Sy verskyn as eerste dier (uit die Ginnungagap) aan die begin van die skepping.
Aurvandil 'n Vrugbaarheidgod van moerasgebiede. Hy was getroud met Groa.
Austri (oos) Dwerg
Balder, Baldr, Baldur 'n Ase. Songod. Hy was die seun van Wodan/Odin en Frigg. Hy was saggeaard en besonder gewild.
Bärgälmer, Bergelmir Reus. Hy was die seun van Trudgelmir en die kleinseun van Ymer.
Barre (barr=dennenaald) 'n Heilige hof van vrede.
Bele’s vloek Die swaard van Frey.
Beowolf Germaanse held wat twee watermonsters doodmaak. Een van die monsters was bekend as Grendel.
Berling Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen.
Bestla Reusin. Moeder van Bor of Bur. Vrou van Buri.
Bifrost, Bäfrast, Bilrast Die vlammende reënboog tussen Midgard (mense) en Asgard (Gode).
Billing Vader van Rind. Ook 'n belangrike koning (van die Russe).
Bilskirner (flitsend, stralend) 'n Paleis in die Asegard.
Bleknäbb (bleekbek) Adelaar, die reus Räsvälg.
Bor Sien Bur.
Bödvild Dogter van koning Nidud.
Brage, Bragi 'n Ase. Seun van Wodan/Odin en die Reusin Gunnlod. Brage, Bragi was getroud met Idun.
Brimer (oseaangolf) Een van die aspekte van Äger. Sien ook Ymer.
Brisinge Die geheimsinnige eienaars van Brisingamen. Die Brisinge was vier dwerge: Alfrigg, Dvalin, Berling en Grer.
Brisingamen (brising=vuur + men=juweel) Die halssnoer van Freya. In Skandinawië verwys Brisingamen ook na die melkweg. Om die halssnoer te kon bekom moes sy 4 nagte by elk van die Brisinge slaap.
Brock, Brokk Dwerg. Die minerale rykdom. Hy vervaardig die hamer van Donar/Thor saam met Eitri, 'n ander Dwerg.
Brunhilde, Brynhild Sy was 'n belangrike Walkure. Sy word verlief op Sigurd.
Bur (boorling, geboorte, boer, buur) Seun van Buri. Vader van Wodan/Odin, Vili en Ve.
Buri (boorling, geboorte, boer, buur) Reus. Simbool van die Winter. By die Reusin Bestla verwek hy Bor of Bur. Stamvader van die Germaanse Goderyk. Hy word deur Audumla uit die ys gelek (in drie dae).
Byleist (weerlig) Die negatiewe en destruktiewe kan t van Loki.
Dag Seun van Delling.
Delling Vader van Dag.
Donar, Thor 'n Ase. Die God van mag, lewenskrag, weerlig, en van die planeet Jupiter. Ook soms genoem Trudgälmer, Vior en Lorride. Seun van Wodan/Odin en Jord/Fjorgyn.
Dis, Tis, Disa Vroulike goddelike wese. Waarskynlik die voorloper van Tyr.
Drommel 'n Dwerg
Draupnir (druppel, druipeling) Die magiese ring van Wodan/Odin, wat 9 siklusse voortbring, wanneer daar doudruppels van afdrup.
Dvalin (dwaal) Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen. Speelding van Dvalin is die Sonskyf.
Dwerg Wesens met 'n laer rangorde as die mens.
Eitri Dwerg. Eitri en Brock vervaardig die hamer van Donar/Thor.
Edda (oorgrootmoeder) Die skatkamer van menslike wysheid.
Egil 'n Vroeë vorm van mensheid. 'n Tydperk van onskuld.
Einherjar Die heldhaftige gesneuwelde soldate wat deur die Walkure na Walhalla begelei word.
Eir 'n Asin. Godin van die geneeskunde.
Eldrimner (eld=vuur + rimner=berekening, kalender) Een van die swyne wat die as voedsel in die Walhalla. Hierdie dier word nooit opgeëet nie, omdat hy homself daagliks herstel.
Elf Goep mitiese wesens.
Eli-vágor (golwe van ysbolletjies) Koue materie.
Embla Eerste vrou op aarde. Word saam met Ask geskape (tegelykertyd) uit hout deur Wodan/Odin (wat hulle lewe, asem en spraak skenk), Vili (wat hulle bewussyn en beweeglikheid skenk) en Vé (wat hulle liggaamsvorm gee asook die vermoë om te hoor).
Ester Sien Ostara.
Farbauti Was 'n wrede Reus en vader van Loki. Farbauti was getroud met Laufey.
Fenja (fen/fam=vrou) Reusin wat die magiese meul van Grotte laat draai.
Fenris, Fenrer Seun van Loki en Angrboda, wat tydens die Ragnarok die son sal verslind.
Fafnir Seun van Hreimar. Broer van Regin. Hreimar en Regin vermoor hulle vader om sy rykdom te bekom.
Fimbultyr (fimbul= magtig, groot + tyr=God) Hoë godheid.
Fjalar Dwerg. Saam met sy broer Galar maar hulle Kvasir dood om die wysheid van Kvasir te bekom.
Fjorgyn, Jord (aarde) Godin Aarde. Verwek by Wodan/Odin 'n seun met die naam Donar/Thor.
Fjölsvinn (fjöl-vol, volledig + svinn= wys) Wodan/Odin as leraar.
Forsete, Forseti 'n Ase. Regverdigheid, voorsitter, leier. God van die Regte en woon in die burg Glitner. Hy was die seun van Balder en Nanna.
Freke (vrek, vraatsug) Een van die wolfhonden van Wodan/Odin.
Frey 'n Ase. Broer van Freya. Oorspronklik was Frey en Freya dieselfde Godheid. Frey was getroud met Gerda.
Freya, Frea 'n Waanse Godin, maar word ook as 'n Asin aanvaar. Dogter van Njord. Vrugbaarheidsgodin en Moedergodin. Symbool van Venus. Die helfte van alle gesneuwelde krygers gaan na haar. Die ander helfte gaan na Wodan/Odin.
Frigga, Frigg, Frija, Fricka Vrou van Wodan/Odin. Hoofgodin met 3 ondergskikte Godinne: Hlin, Gna en Fulla. Frigga, Freya en Frey was voorheen dieselfde godheid. Frigga en Wodan/Odin is die ouers van Balder.
Fulla, Volla Vrugbaarheisgodin, maar ook 'n Asin
Gagnrád (gagn=waardevol + rád=raad) Wodan/Odin in Vaftrudnismál.
Galar Dwerg. Saam met sy broer Fjalar maar hulle Kvasir dood om die wysheid van Kvasir te bekom.
Galder Besweringsformule.
Gángläre (gáng=gangbaar + läre=leerling) Koning Gylfe wat wysheid soek.
Garm Die hond wat die poort van Hel bewaak.
Geirrod (geir=spies + röd=rooi) 'n Vriesreus. Vader van die dogters Gjalp en Greip. Reirrod was 'n belangrike vyand van Donar/Thor.
Gefion, Gefinn, Gefjon, Haeva (gee, vergewe) Vrugbaarheidsgodin veral in die landbou. Verwant aan Frigga en Freya.
Gerd, Gerda 'n bekoorlike Reusin. Sy was die vrou van Frey, maar dit was 'n gedwonge huwelik.
Gere (gierig) Een van die wolfhonden van Wodan/Odin.
Gimle Hemelse verblyf, hemel.
Ginnungagap (ginn=leegte, geen + unge nakomeling + gap=afgrond) Gapende leegte. Die misterie van iets wat nie bestaan nie.
Gjalp Reusin. Dogter van Geirrod.
Gladsheim (glad=skitterend + heim=verblyf'hemel) Plek in die Walhalla.
Gná Boodskappergodin.
Grendel Een van die mensetende watermonsters wat deur Beowolf doodgemaak word.
Grer Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen.
Greip Reusin. Dogter van Geirrod.
Grid 'n Vriendelik Reusin wat Donar/Thor bystaan in sy stryd teen Geirrod.
Grimner (vermomde) Wodan/Odin as leraar van die jonger Agnar.
Groa (groei) 'n Sibille of Sieneres.. Sy simboliseer die evolusionêre (raaiselagtige) verleden wat loop tot die hede. Sy was die vrou van Aurvandil.
Grotte (groei) Die magiese meul van verandering, skepping en vernietiging.
Gudasaga (gud=goed + saga=vertelling) 'n Religieuse verhaal wat mondelings oorvertel word, ook bekend as 'n Godspel of Gospel.
Gullveig (guld=goude + veig=teug of dors) Germaanse Godin.
Gungnir (gun, geweer) Die mitiese spies van Wodan/Odin.
Gunner Broer van Hogni. Beide broers was bevriend met Sigurd.
Gunnlod 'n Reusin wat bier (mede) aan Wodan/Odin skink. By Wodan/Odin verwek sy Bragi.
Gymer 'n Reus. Die vader van Gerd.
Haeva, Gefion, Gefinn, Gefjon (gee, vergewe) Vrugbaarheidsgodin veral in die landbou. Verwant aan Frigga en Freya.
Hagal Godin wat met Rune verbind word.
Hamingja (geluk) 'n Beskermgees.
Hávamál (hár=hoog + mál=taal) Hooglied.
Heid, Heiðr (heid=helder hemel) Sy is 'n belangrike Vala, Sibille of Sieners.
Heidrun (heidr=heide of eer) Die bok wat aan die bas van die Lewensboom knibbel.
Heimdal, Rig (heim=verblyf + dal=vallei) Hy is die witste Ase en hemelse beskermer van Bifrost. Heimdal is die seun van nege moeders. Hy verskyn ook onder die mense in Midgard as Rig. Rig sou drie huise in Midgard besoek en uit die drie huise sou drie klasse ontwikkel: adel, boere, slawe.
Heks Wyse Vrou voor die koms van die Christendom. Afgryslike en bose vrou na die oorname van die Christendom.
Hel, Hol, Hal Woonplek, nes of skuilplek. Huis. Holland=tuisland.
Hel Godin van die dood. Sy is die dogter van Loki en Angerboda. Sy heers oor die doderyk. Die een helfte van haar liggaam is blou en die ander helfte is wit.
Hercules, Herklaas Waarskynlik van oorsprong 'n Grieks-Romeinse godheid.
Hermod (herr= heer + modr moed, stemming) 'n Ase en 'n seun van Wodan/Odin en Frigga.
Hlín, Lín Verwant aan Heleen. Beskermgodin. Een van die ondergeskikte Godinne van Frigg.
Hodr, Höder, Hod (höd=oorlog, slagting) 'n Ase. Blinde God van duisternis. Hy is die broer van Balder. Hodr skiet Balder per ongeluk dood. Hodr word weer deur Vali vermoor.
Hogni Broer van Gunner. Beide broers was bevriend met Sigurd.
Holle, Holda Germaanse Godin.
Höner, Honir, Hoenir Een van die skeppende Gode (drie-eenig). Hy is 'n broer van Wodan/Odin.
Hugi (gedagte) 'n Jong Vriesreus. In 'n wedloop wen hy teen Thialfi.
Hugin, Huginn (hug=denkvermoë, gedagte) Een van die twee rawe van Wodan/Odin.
Hreidmar, Reidmar Was die vader van Regin, Fafnir en Otter.
Hrungir Was die sterkste Vriesreus en besitter van die hings Gullfaxi.
Hvergälmer (hverr=kookpot) Bron van die rivieren van die lewe. Ontspring in Niflheim en voed die een wortel van die Levensboom.
Hymer Vriesreus. Hy besit 'n enorme ketel waarmee hy bier (mede) brou vir die Gode. Sien ook Rymer.
Idun, Idunnor, Iduna 'n Asin. Sy dra 'n onsterflike gees. Sy voorsien die Gode van appels wat hulle onsterflik maak. Sy is die siel van die Aarde en die vrou van Brage.
Ifing (ef of if=twijfel) Rivier wat die mense van die Goden skei.
Ing, Ingwaz Ou Germaanse Godheid.
Ivalde 'n Reus. Vroeëre simbool van Aarde.
Jarnsaxa 'n Reusin en moeder van Magne en Mode, beide die sens deur Donar/Thor verwek. Jarnsaxa was een van die 9 dogters van Aegir en Ran.
Jodute Ou Germaanse Godin, waarskynik afkomstig uit die Reusegeslag.
Jord, Fjorgyn Godin Aarde. Verwek by Wodan/Odin 'n seun met die naam Donar/Thor.
Jormungand, Iörmungandr (jörmun=enorm groot + andr=asem) Die Midgardslang, 'n nakomeling van Loki en Angrboda.
Jotunheim Land van die Vriesreuse/Jotuns. Een van die 9 Wêrelde, wat tydens die skepping aan die Vriesreuse toegeken is.
Kabout(er) Huisgees. Ook sinoniem vir Dwerg.
Kvasir 'n Gevangene wat aan die Ase gegee word deur die Wane. Hy was 'n besonder wyse man en is vermoor deur Galar en Fjalar in 'n poging om sy wysheid te bekom.
Lahra Huisgees, maar ook Huisgodin.
Laufey Reusin. Moeder van Loki.
Leva Outydse Godin.
Lif en Lifthrasir (lewe en oorlewende). Enigste twee mense (man en vrou) wat die Ragnarok sal oorleef en met 'n nuwe mensgeslag sal begin.
Lin of Hlin Een van die ondergeskikte godinne van Frigg. Beskermgodin.
Loddfafner 'n Dwerg. Lerende menselike siel. Hy was net so wys as die Gode. Hy besoek (net soos die Gode) daagliks die bron Urd, om daar wysheid te put.
Lodur Een van die Skeppergode. Vorm 'n goddelike drie-eenheid.
Lofn 'n Asin.
Lofar (lof=loof of lof) Hoogste verteenwoordiger van die diereryk.
Logi (log=vlam) Weerlig.
Lokabrenna (brenna=brandend) 'n Naam vir Sirius.
Lokasenna (senna=skerts) Skimpgedig van Loki.
Loki (lokka=verlei, lok en logi=lig) 'n Ase vanuit die Reuse. Dui op tweedeling en tweespalt. Hy was die seun van Farbauti en Laufey. Aanvanklik 'n baie gewilde god, maar later 'n wispelturige figuur en nog later ontwikkel hy in 'n boosaardige figuur.
Lopt Dui moontlik ook op Loki.
Lorride Thor as elektriese krag op aarde.
Mannus Volgens Tacitus was Mannus die seun van die God Tuisto.
Magne, Magni (magtig) Seun van Donar/Thor en Jarnsaxa. Magne was die broer van Mode.
Matrone Moedergodinne of heilige vroulike wesens.
Meda Germaanse Godin. Meda is verwant aan die woord meisie/meid.
Mede Bier. Drank van de Gode. Ook lewenservaring.
Meermin Vroulike wese wat met water verbind word.
Meid van Od Freya.
Menja (men=juweel) Een van die twee Reusinne wat die meul van Grotte laat draai.
Midgard (mid=midde + gard=hof) Wêreldeel waar die mense woon: Aarde.
Midgardslang Sien Jormungand.
Mimer (die hemel met nege vlakke, Mymer) 'n Reus en eienaar van die bron waaruit Wodan/Odin daagliks drink.
Mjollnir, Mjölnir (molenaar, meulenaar) Die wonderhamer van Donar/Thor wat skep en vernietig. Die hamer is gemaak deur die Dwerge Brokk en Eitri. Die belangrikste wapen wat die Gode teen die Vriesreuse kan gebruik.
Mjötudr (mjöt=maat + udr=uitputtend) Die Lewensboom in sy sterffase.
Mjötvidr [mjöt=maat + vid=toenemend) Die Lewensboom in die groeistadium.
Mode, Modi (moed) Een van die seuns van Donar/Thor en Jarnsaxa.
Mundilföre 'n Reus. Vader van Son en Maan.
Munin, Muninn (geheue, denkvermoë, herinnering) Een van die twee rawe van Wodan/Odin.
Muspellsheim (muspell=vuur + heim verblyf) Sien ook Niflheim.
Nagelfar (nagel=nael + far=reis) Skip van die dood. Gebou uit naels van mense.
Nagmerrie (merrie=meisie) Nagmeisie. Word ook as 'n Elf beskou.
Nanna Anvanklik 'n Reusin, maar later 'n Asin. Sy sterf van verdriet na die moord op haar man Balder.
Nehalennia Keltiese- en Germaanse Godin.
Nerthus Waanse godin. Die vrou van Njord en die moeder van Frey en Freya. Sy was 'n Vrugbaarheidsgodin op 'n Friese eiland.
Narvi, Narfi Seun van Loki en Sigyn. Broer van Vali.
Nidhogg (nid=nyd, nydig + högg=byter) Slang wat Yggdrasil bedreig.
Niflheim (nifl=wolk, newel + heim=woonplek) Een van die 9 wêrelde, teenoorgestelde van Muspelheim.
Niflhel (nifl=wolk, newel + hel=dood) Wêrelddeel van verganklikheid.
Niflungar (nifl=mist + ungar=kinders)'n Vroeë menslik ras wat nog vormloos (newelagtig) was.
Nikar, Nikker (nikker, neger) Swartelf.
Njord, Njörd 'n Waanse Seegod. Heerser van Saturnus. Hy en Nerthus was die ouers van Frey en Freya.
Nordi (noord) Dwerg.
Norne Skikgodinne. Spin die lot van Goden en Godinne, die lot van die verskillende Wêrelde en lot van elke mens.
Norr, Nörr Die Moeder van Nott.
Nott, Nag Die dogter van Norr.
Od, Odr (verstand, intelligensie) Die hoëre menslike siel.
Odin, Wodan (intelligensie, wysheid) Alvader of Oppergod. Hy was die seun van Bor en kleinseun van Buri.
Odraerir (od=wysheid + raerir=voortbring) Goddelike inspirasie.
Ofner (oopmaker) Wodan/Odin aan die begin van 'n siklus.
Örgälmer (ör=oorspronklik, oer) Eerste trilling. Prille begin. Sien ook Ymer.
Ork Aarman. Ongewenste en onaantreklike wesens.
Ostara, Ester Germaanse Vrugbaarheidsgodin. Lentegodin. Haar lentefees bekend as Ester, Easter (Eng) en Ostern (Duits) is deur Paasfees vervang.
Ottar Die menslike minnaar van Freya. Hy is moontlik 'n kind van Sigurd.
Otter Was die seun van Hreidmar.
Puster, Pustrich ou Germaanse God van die Vuur.
Ragnarok (ragna=Gode, heersers + rok=rede, oorsprong) Einde van die bestaan van die Ou Wêreld. Na die ondergang van die Ou Wêreld kom 'n Nuwe Wêreld.
Ratatosk (rate=reis + tosk=tand) Eekhoring in die Levensboom.
Rate (boor) Boor deur die stof vir Wodan/Odin.
Regin Hy was die broer van Hreidmar. Die broers sou hulle vader vermoor om sy rykdom.
Reidmar Sien Hreidmar.
Retto, Rheda Germaanse Godin
Reus, Reusin 'n Groep goddelike wesens wat ouer is as die Ase en die Wane.
Rig, Heimdal (rigting, deelname, inmenging) Die naam wat Heimdal aanneem wanneer hy drie huise in Midgard besoek. Uit die huise sou die drie menseklasse ontstaan, naamlik Adel (Jarl), Boere (Karel) en Slawe (Thrall).
Rimgrimner (rim=ryp, gvrieste mis + grimner=masker, vermomming) 'n Reus.
Rind, Rinda, Rinna Asin. Verwek by Wodan/Odin 'n seun met die naam Vali. Sy was die dogter van Billing.
Rödung (röd=rooi + ung=kind) Vader van die vroeë rasse Agnar en Geirröd in Grimnismál.
Roskva (lewenskrag) Dogter van Egil en 'n bediende van Donar/Thor. Broer van Tjalfe, Thialfi.
Rune Germaanse skrifstelsel voor die koms van die Romeinse alfabet.
Rungner (luid, gebulder) 'n Reus.
Rymer Reus. Einde van 'n lewenssiklus. Sien ook Hymer.
Ryn, Rin, Rein, Rheno Germaanse Godheid.
Saga Asin. Maar ook 'n mondelinge gedig, verhaal of lied.
Särimner (sär=see + rimner=berekening, kalender) Een van die swyne wat al voedsel dien in die Walhalla.
Saxnoot, Saxnôt, Saxneat, Sahsginot Germaanse God bekend onder die Sakse.
Seidkona (seid=sê + kona=vrou, koningin) Wyse vrou of Heks, wat in die toekoms kon sien.
Sejd Profesie.
Sif, Siba (sewe) 'n Asin. Die vrou van Donar/Thor. Sy het pragtige goue hare.
Signy Dogter van Volsung en Wodan/Odin.
Sigyn Die vrou van Loki en ook die moeder van Narvi en Vali.
Sindre (droesem) 'n Dwerg.
Sigurd, Siegfried Germaanse heldefiguur. Pleegkind van Regin.
Sinmara (sin=son + mara=meisie) Vroulike teenhanger van Surtr.
Skade, Skadi Suster van Njörd. Dogter van die Reus Tjasse.
Skald Ook bekend as 'n Bard (Bard is meer Kelties).
Skidbladnir (skid=lat + blad) Die opvoubare skip van Frey, wat deur Dwerge gemaak is.
Skirner, Skrymer (straal) Straal van die God Frey. Dienaar en boodskapper van Frey.
Skoll Wolf wat die Son agterna jaag en probeer vang.
Skuld (toekoms) Een van die drie Norne. Haar susters was Urd (oerverlede) en Verdandi (hede).
Sleipnir Die agtbenige perd van Wodan/Odin.
Snotra Germaanse Godin. Asin.
Sol, Sunna Son of Songodin.
Stavo, Stuffo Ou Germaanse God.
Sudri (suid) Dwerg.
Surt (swart) Vuurreus/Vuurgod. Vernietiger van Wêrelde. Die vroulike teenhanger is Sinmara.
Suttung 'n Reus. Bewaker van die bier (mede), wysheid en die digkuns.
Svadilfare (svad=glibberig + fare=reis) 'n Mitiese perd. Die vader van Sleipner.
Svafner (sluiter) Wodan/Odin aan die einde van 'n siklus.
Svitjod Swede.
Syn Germaanse Godin. Asin.
Tafels Sterre en planete waarop die Asen hulle feesmaal hou.
Tanngost (tandeknerser) Een van die bokke wat die wa van Donar/Thor trek. Die naam van die ander bok was Tanngrisner (tandeskuurder).
Tanngrisner (tandeskuurder) Een van die bokke wat die wa van Donar/Thor trek. Die naam van die ander bok was Tanngost (tandeknerser).
Thokk 'n Liedelose Reusin.
Thor, Donar 'n Ase. Die God van mag, lewenskrag, weerlig, en van die planeet Jupiter. Ook soms genoem Trudgälmer, Vior en Lorride. Seun van Wodan/Odin en Jord/Fjorgyn.
Thurse (traag, dom) Domme Stofreus.
Ting, Thing (kosbare voorwerp of versameling. Ook parlement.
Tjalfe, Thialfi (snelheid) Seun van Egil en dienaar van Donar/Thor. Suster van Roskva.
Tjasse, Thjassi, Thiassi 'n Vriesreus en vader van Skadi.
Tomte (tom=leeg, dom) Natuurgees.
Trol Natuurgees en mitiese wese. Soms 'n Reus. Soms 'n Dwerg.
Trud 'n Dogter van Donar/Thor en Sif.
Trudgälmer Kosmiese Thor.
Trym (lawaai, stryd) 'n Reus, wat op 'n keer die hamer van Donar/Thor gesteel het.
Tund 'n Rivier: tyd.
Tyr, Tir, Tiwaz, Tiv 'n Ase. Heerser oor Mars. Hy offer sy hand op in 'n poging om Fenris te bedwing. Hy was die seun van Wodan/Odin en Frigg.
Ull, Holler, Oller 'n Ase en waarskynlik afkomstig van die ouer Godin Holle, Holda.
Urd, Wyrd (noodlot, verlede) Een van die drie Norne. Haar susters was Verdandi (hede) en Skuld (toekoms).
Utgard Onderwêreld.
Vac of Vach (Sanskrit stem, spraak) By die Hindoes die eerste geluid. Sien ook Audhumla.
Vaftrudnir (vaf=wikkel, weef + thrudr= kragtig, gedug) Die wewer van sterk weefsels. 'n Wyse Vriesreus.
Vägtam (väg=weg + tam=mak) Pelgrim.
Vala, völva Sibille of Profetes.
Vali, Vale, Ali 'n Seun van Wodan/Odin en Rind. Vali sou Hodr met 'n pyl en boog doodskiet. Vali oorleef die Ragnarok.
Vali Seun van Loki en Sigyn. Broer van Narvi of Narfi.
Valknot, Valknut Heilige simbool wat uit drie driehoke bestaan en die syfer 9 vergestalt.
Vanaheim Hemeryk van die Wane.
Vane Sien Wane.
Vár (waar) Germaanse Godin. Asin.
Ve, Vi (ontsag) Kosmiese prototipe van Höner. Seun van Bor.
Verdandi (hede) Een van die drie Norne. Haar susters was Urd (oerverlede) en Skuld (toekoms).
Vidar 'n Seun van Wodan/Odin en die Reusin Grid. Vidar is die opvolger van Balder. Ook oorleef hy (en sy halfbroer Vali) die Ragnarok.
Vidofner (wyd oopmaak) Haan in die top van die Lewensboom.
Vigrid Die naam van die vlakte waarop die stryd tussen die Gode en die Vriesreuse sal plaasvind tydens die Ragnarok.
Vigridsslätten (viga=inwy + slätt=vlakte) Die slagveld van die lewe.
Vili, Vile Kosmiese prototipe van Lodur. Een van die sens van Bor.
Vingner, Vingthor Gevleulde Thor.
Vior Donar/Thor als lewenskrag.
Volva, Wolwa, Veleda. Sieneres of heldersiende.
Volsung Hooffiguur in die Germaanse religie. Afstammeling van Wodan/Odin.
Volla, Fulla Vrugbaarheisgodin, maar ook 'n Asin.
Völund Naam van 'n mitiese smid en bekwame ambagsman.
Völuspá (vala=sibille + spá=profeteer) Belangrikste lied van die ouer Edda.
Vriesreus Sien Ysreus.
Wane, Vanagode, Vanareuse Vrugbaarheidsgode. Ouer as die Ase, maar jonger as die Reuse. Wane staan soms in aansien hoër as die Ase.
Walhalla (val=keuse; gesneuwel op slagveld + hall=saal) Die saal van Wodan/Odin in Asgard.
Walkure, Valkyrja (val=keuse; gesneuwelde op die slagveld + kyrja wat uitkies of keur) Vroulike mitiese wesens wat gestowe soldate na die Walhalla begelei.
Ward, Warn Ou Germaanse Godheid.
Weerwolf Iemand wat instaat is om homself/haarself tydelik in 'n wolf te verander.
Weg van Hel Die pad van geboorte tot die dood.
Westri (wes) Dwerg.
Wodan, Odin (intelligensie, wysheid) Alvader of Oppergod. Hy was die seun van Bor en kleinseun van Buri.
Yggdrasil Die Lewensboom. Die Wêreldboom.
Ymer (Ysreus of Vriesreus) Örgälmer. Hy was die eerste lewende wese. Hy leef van die melk van Audhumla en word deur Wodan/Odin, Vili en Ve vermoor.
Ysreus, Vriesreus, Rypreus Stam af van Ymer. Reuse van ys/ryp.